Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Seznam článků

 Test Your Knowledge: George Custer Quiz kviz.gif

Snad každý z vás slyšel o bitvě na Little Bighornu a generálu Custerovi, který tam byl i se svými muži krutě zmasakrován. Chopte se svého umu  a pojďte si udělat o tom malý testík. Je neškodný a je jen váš.

Takže - otestujte svoje znalosti o generálu George Custerovi. Vyberte svoji odpověď a uvidíte, jak jste si vybrali. Můžete to zkusit znovu do té doby, než to bude správně. Odpovědi jsou na konci tohoto kvizu.

Tady je vaše první otázka:

1. Během jeho expedice v Black Hills (černých horách) v r. 1874, plukovník George Custer zabil svého prvního [koho]?

a) Medvěda Grizzly
b) Indiána
c) Bizona
d) černého Pantera

2. Libbie Custerová naposledy viděla svého muže  Georga na živu ve které pevnosti?

a) Fort Custer
b) Fort Fetterman
c) Fort Apache
d) Fort Abraham Lincoln

3. Který Custerův indiánský skaut ohlásil Custerovu zkázu u Little Bighornu?

a) Moe
b) Curley
c) Bloody Knife
d) Little Big Man

4. Jaká paroloď byla zakotvená v ústí Bighorn River když přišla zpráva o osudu Custera na Little Bighorn?

a) Far East
b) Orient
c) Yellowstone
d) Far West

5. Několik let před jeho smrtí, George Custer napsal jakou knihu?

a) My Life in the 7th Cavalry
b) How I Won at the Wichita
c) Boots and Saddles
d) My Life on the Plains

6. Který kůò to byl, co jako jediný z Custerova oddílu,  přežil  bitvu na Little Bighorn?

a) Arapaho
b) Comanche
c) Crazy Horse
d) Reno

7.  Který  z následujících indiánů nemohl být na Little Bighornu v červnu 1876?

a) Black Kettle
b) Sitting Bull
c) Spotted Elk
d) White Bull

8. Který z následujících členů 7. kavalérie byl dvakrát byl odměněn Medal Honor za statečnost v Občanské válce?

a) Frederick Benteen
b) Tom Custer
c) Miles Keogh
d) George Cluster

9. Když byl Custer mladý, jaké jméno měl ve své rodině spíše raději než "George"?

a) Georgie
b) Boy General
c) Autie
d) Long Hair

10. Libbie Custerová, která žila ještě 57 let po Georgeově smrti, si nakonec  vzala kterého muže? 


a) Buffalo Bill Cody
b) George Crook
c) Frederick Benteen
d) Nikdy se znovu neprovdala


řešení:

1/ Správně - a) Medvěda! Custer zastřelil svého prvního medvěda 7. srpna 1874, během jeho průzkumu Black Hills v Dakotské Territorii. Ve skutečnosti to byli čtyři střelci - - Custer, jeho hlavní skaut Bloody Knife, vojenský sluha John Noonan a hlavní inženýr kapitán William Ludlow - - střelili cíl. William H. Illingworth udělal originální  fotografii Custera a jeho lovecké společnosti při pózování nad masivním medvědem. Fotografie byla původně titulovaná "naší rukou padl grizzly, zabit generálem Custerem a plukovníkem Ludlowem," ale "plukovník Ludlow" později odpadl, možná proto že Ludlowův fotograf byl zatčen za selhání při doručováni kopií fotografií, které měl u sebe.

2/ Správně - d) Fort Abraham Lincoln byla základna 7. kavalérie a výchozí bod r. 1876 kampaně proti Sioux Lakotům, ze které se Custer nikdy nevrátil. Libbie se dozvěděla o jeho smrti v pevnosti  5. června 1876 a později se svěřila, " ztratit ho [bylo] jako zavřít okna života která vpustila sluneční svit." Pevnost byla opuštěná 22. června 1891, několik let potom co byla dokončená železnice do Montany. Dnes je to státní rezervace.

3./ Správně - b)  Skaut kmene Crow (Vrány) Curley ohlásil Custerskou porážku u Little Bighornu. On sdělil o masakru na parolodi, která zakotvila dolním toku řeky se slovy "Hromada Siouxů!" a skalpovacím tancem zdůraznil vše rozpažením rukou  ve velkém objetí. On byl poslední z indiánských skautů , co odešli na Custerův příkaz a pravděpodobně třetí z několika, co ho viděli naposled naživu, spolu se seržantem  Danielem Kanipe a trubačem Giovanni Martini. Krvavý Nůž (Bloody Knife), Custerův věrný skaut během dřívější expedice na  Black Hills, byl zabit vedle Majora Marcuse Reno, v bitvě na Renově pahorku.

4/  Správně - d) Far West (Daleký západ) byla paroloď, která zakotvila v ústí Bighorn River. Tam se dostala zvěst o Custerově krvavé porážce od indiánů z kmene Crow a hlavně skauta Curley. Vlajka s jeho barvami byla vztyčena na půl žerdi a jeho paluba byla zahalena do černé truchlící látky, Daleký západ pak přepravoval asi 30 kavaleristé (a jednoho koně) zraněného v bitvě do Bismarcku, 710 mil. Cesta trvala rekordních 54 hodin.

5/ Správně - d) George Custer napsal My Life on the Plains (Můj život na pláních.)  Kniha  sestává ze sérií článků psaných pro časopis Galaxy, první se objevil  v květnu 1872. V roce 1874 Sheldon & společnost, majitelé Galaxie, sestavili články do jedné knihy a publikovali ji pro velký zájem. Kniha se tiskne dodnes.         

6/ Správně - b) Comanche byl jediný kůò z Custerova oddílu, který přežil bitvu.  Nadporučík Henry Nowlan, přítel kapitána Keogha, našel Komanče v extrémně bídném stavu (měl v sobě 12 indiánských šípů) dva dny po bitvě a pomohl ho dopravit přes 15 mil k parníku Daleký západ. Vojín Gustave Korn úspěšně ošetřil koně dodal jej zpět ve zdraví do Fort Abraham Lincoln a kůò se nakonec stal  oficiálním talismanem 7.  kavalérie, s jeho "mlčením které je víc než výmluvné oproti slovům  zoufalého boje kvůli ohromujícím vyhlídkám." " Rozkazy diktovaly,  že na Komanči  - nesmí jet  žádná osoba  za žádných okolností, ani být zapřáhnut  do žádného /každodenního / druhu práce." " kůò pak následoval  vojína Korna jako štěně, ztrácel vůli k životu a byl zabit na Wounded Knee v roce 1890.

7/ Správně - a) Black Kettle (černý kotel) nebyl na Little Bighornu protože byl zabit osm let předtím v bitvě u Washity. Custerova 7. kavalérie napadla jeho vesnici, nevěda, že Black Kettle nedávno usiloval o podepsání mírové smlouvy s plukovníkem Williamem B. Hazenem. Kavalerie postřílela a zabila jeho a jeho manželku v ledových vodách Washity River, zatímco on se pokusil uniknout na poníkovi. Všichni další indiáni co se pak zúčastnili v bitvě na Little Bighornu, postoupili ve větší nebo menší vojenské hodnosti. 

8/ Správně - b) Tom Cluster, byl jediným členem 7.  kavalérie který získal dvě Medaile Honor (Cti) v Občanské válce. Ctil  svého staršího bratra a napodoboval jeho odvahu (někteří tomu říkali unáhlenost) v taktice. Svou první medaili získal 3. dubna 1865, blízko Namozine Creek, v armádě Severní  Virginie při ústupu do Appomattoxu. Tom byl pověřen křižovat napříč potokem a pátrat po nepřátelském vlajkonoši, sestřelil ho ze sedla a sebral Konfederační bojovou vlajku. Pak zajal prchajících 14 konfederátů se kterými se setkal v lese. Druhou medaili získal na Saylerově potoce 6. dubna. Tentokrát ho nepřátelský vlajkonoš střelil  přímo do tváře, omráčil v sedle, ale on se vzpamatoval a  vystřelil na rebela, kterého zabil. Z  krví zalitou tváří se zmocnil nepřátelské trofeje a vrátil se k bratrovi. Tom se pak chtěl vrátit do bitvy ale byl zraněný a tak ho jeho bratr aby ho ochránil, ho musel zatknout a poslat do nejbližší nemocnice.

9/ Správně - c) "Autie", což byla přezdívka daná Custerovi v jeho dětství a byla ustavičně používaná rodinou a nejbližšími přáteli během celého jeho života. To bylo Libbie Custerové  oblíbené jméno pro něj; Ta ho ustavičně uváděla jako Autie v jejích dopisech a následujících knihách psaných o něm. Další přezdívky které Custer získal během svého života byly Armstrong; Cinnamon ; "Hoch se žlutými vlasy"; Fany; Boy General; Old Curly; "Kočovník"; Žlutý vlas; Iron Butt; a Son of the Morning Star - Syn jitřenky.

10/ Správně - d) Libbie Custerová se nikdy znovu neprovdala a zůstala neúnavným podporovatelem George Custerova životního dědictví, až do její smrti ve věku 90 let v roce 1933.

Přeložil a upravil - L.F.Nykl