Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Stanley Park

Vancouver, British Columbia, Canada

Je umístěn na břehu  moře vedle Brocktonského oválného hřiště kriketu a je zde osm totemů, kde má každý své malé pole.  Jeden každý z těch totemů má svůj příběh, který šeptá do větru života.  Každý je zasazen do země, která mu dává víc, než jen fyzikální smysl.

totemy01.jpgV r. 2001 bylo zde  ustanoveno tlumočnické centrum, které bylo vytvořeno samostatně od kempu. Tam je také  oddělená budova s ubytováním  pro pracovníky parku. Všude je  mnoho značení s popsanými údaji i  obchod s dárkovými předměty pro spřízněné návštěvníky a stánek s občerstvením. Totemy jsou udržované, impregnované a  po svahu vzhůru jsou zasazené podle zahradní architektury kolem dokola. Je zde i mnoho tabulí s popisem původu totemů  jak a z čeho byly vyrobeny a k nim je přiložena i jejich historie, kde je uvedeno vše o každém zvlášť.

  

Zajímavost

Stavění totemů bylo výsadou jen několika kmenů, žijících podél tichomořského pobřeží Kanady a Aljašky. Každý z osmi totemů postavených ve Vancouverském Stanley Parku vypráví příběh domorodých klanů.  Nejčastějšími motivy bývají zvířata - havrani, orli, medvědi, vlci, kosatky a dokonce i komáři. Totemy ale nebyly nikdy nábožensky uctívány, jsou to pouhé spodobněné symboly,  které byly původně vyřezávány a obřadně vztyčovány jako součást velkých indiánských slavností, tzv. potlašů.

A přece jsou tyto podivuhodné stavby výsadou jen několika skupin indiánů žijících v úzkém pruhu na pacifickém pobřeží Britské Kolumbie. Kwakiutlové, Hajdové, pobřežní Sališové. A pak ještě kmeny Nutka, Bella Colla, Cimšian a Tlinkit. Ostatní indiáni je neznali. Kde by na ně také třeba prérijní Dakotové sháněli patřičně vysoké urostlé stromy?

často přes dvacet metrů vysoké, esteticky vyvážené totemové sloupy fascinující diváka dramaticky sešklebenými tvářemi mytologizovaných zvířat, vyčnívajícími mohutnými zobáky a roztaženými perutěmi na vrcholu. Nejmocnějším symbolem totemu je hromopták (anglicky thunderbird), umístěný s rozepjatými křídly na jeho vrcholu. Stopy jeho kultu naleznete v celé oblasti západního pobřeží Kanady.

totemy02.jpgObrázky z okolí svého bydliště posílá kamarádka Dana Zetka (Tulačka) a jak sama říká „Stanley  Park, je největší městský park na světě."

Z různých turistických průvodců po Canadě v angličtině a z článku z Cech Press Group, foto poslala kamarádka Tulačka a  sestavil L.F.Nykl