Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Výňatky z policejního řádu města – Elbogen (Loket) z roku 1891

Městská rada Elbogen (Loket) 18.Listopad 1891 – Matschak, Bürgermeister (Starosta).


 Loket 19 stol

§ 38. Řezník a pekař musí předkládat ceny veškerého jejich zboží měsíčně starostovi - a úřad je pak předem dá ve známost; tyto ceny jsou jediné a na každém přístupném místě prodeje jsou pak vyznačeny. Starostův úřad musí tyto ceny měsíčně uveřejnit.

§ 41. Koupání v řece (Eger) Ohři a zimní bruslení je dovoleno jen k tomu účelu na určených a veřejně známých místech. Při koupání je nutno mít oblečeny plavecké kalhoty. V zimě pak vstup na ledovou pokrývku říčního toku Ohře a doprava mezi oběma břehy přes totéž je dovolena jen na označených místech. Pokud jde o děti a o svěřence pod 14 letech platí ve věci trestnost podle předpisu § 12.

§ 46. Všechny transporty nákladu a nákladní určené povozy smějí být jen do šířky 9 vídeňských stop = 2,85 metrů i s nákladem a musí mít 10 centimetrů široká kola; všechny tyto povozy, v četně psích povozů a jejich saní musí takto jet dokud na veřejné cestě jsou, podle zákona od 25. listopadu 1884, L.G.BI.Č.58 na předepsané tabuli je to oznámeno.

§ 47. Za temnější noci musí každý povoz být alespoň lucernou osvětlen, ta je pak připevněna natolik, že je zdaleka vidět ; rychlá jízda přes řetězový most či Jánský most bude potrestána.

§ 48. Psi jakkoli prospěšní nebo ušlechtilí , když musí být na silnici, jakož i vůbec mimo dům musí mít obojek a známku, na které je jejich jméno vyraženo na obou stranách a dobře patrno, aby nešlo přehlédnout.

§ 51. Toulaví psi do veřejného lokálu nebo veřejné zahrady, jakož i do plavecké školy nesmí. Každé neuposlechnutí předchozího výstražného nařízení je ohledně psů podle Artiklu II nutno dbát. Venku a doma bez reptání jsou toulaví psi chyceni od pohodného a jestli to zvláštní okolnosti a delší doba pozorování před okamžitou likvidací nevyžaduje, zpravidla po 3 dnech nastupuje jejich utracení.

§ 54. Na znečištění studně splašky platí co nejpřísnější zákaz. Ohledně právní trestné činnosti platí potrestání u dětí pod 14 let a u svěřenců určují odstavce 12. Uklízet venkovní dvůr - prostranství, záchody a na záchodovou mísu je prostředek steatin který udržuje čistotu, žumpa se musí vzduchotěsně a vodotěsně uzavírat a také často čistit. Když nutně začne přetékat stranou - zakrýt. Záchody a zejména žumpa u řezníka se musí podle požadavku dezinfikovat a nahromaděné hnojiště se dle nutnosti odveze. Sousedství nesmí být obtěžováno skrz špatnou vůni....

§ 60. Propálená a poškozená trouba na pečení je zakázaná a   každé topení v podlaze co odpovídá velkému obvodu se musí tabulí plechu podložit. Je to Veřejná bezpečnost

§ 64. Všichni ti, kteří neřádným ženám a takovýmto osobám přístřeší dají, či schůzkami s muži napomáhají, nebo jinak nemravným činům budou přispívat, budou potrestáni a v tomto případě podle § 504 do § 508, potom od § 512 do § 516 trestního zákona, na to odkazuje zákon ze 24.května 1885 ....

Z knihy - Karlsbad und seine Mineralquellen ...

VaryKarlovy Vary a jeho minerální prameny.

Autor: Joseph Ernest Ryba

Vydavatel: Praha, Kronberger und Weber, rok 1836.

Policejní stráž v Karlových Varech.

K údržbě, pořádku a k odvrácení mnohého nebezpečí je nutná velmi silná stráž u Karlovarského pramene , kde je bdělá policie naprosto nezbytná.

Policejní hlídky jsou nutné hlavně během krátké doby léčení civilních k.k. Pražských poslanců a jsou ustaveny z vojáků s použitím rozkazů policejního důstojníka, dle stávajících Zemských zákonů i se všemi šetrnými možnostmi proti průběhu nepokojů. Tento úřad se jmenuje Civilní a Vojenský Soudní dvůr. Jejich instrukce pochází odtud , všechno nežádoucí odstraní, čímž je zaručena bezpečnost, společenský život a bezstarostná zábava lázeňských hostů, všeobecný pořádek a jsou odklizeny potíže vůči veřejnému slušnému chování, co by je mohly narušit.

Vojenský inspektorát zastupuje zejména rakouská vojenská osoba, k němu se mohou jen zdejší lázeňští hosté dostavit a kde získají veškerou pomoc, uplatnění svých práv a vyskytující se potíže s Civilními úřady co nejvíce pomůže vyřešit. Cizí voják nespadá pod tuhle inspekci.

Město má nadto tři vojenské policisty a 18 civilních ponocných.

Rychle a neopatrně jezdit na koni ve městě nebo na silně znečišťovat koňským trusem ulice je přísně zakázáno. V případě nezaplacení nastává zabavení drožky do pokuty 25 do 100 fíorinů., kočí je zatčen a když napadne stráž, může dostat také tělesný trest.

Lehké ženské mají ve městě procházky naprosto zakázány. Nakažené občany venerickými chorobami v Karlových Varech vyhledával hrabě A. Schlick a sjednával jim v nemocnici na Chebské silnici ubytování. Další pak žijí z almužny městského úřadu a od almužny Karlovarských lázeňských občanů. Chudí mají totiž od r. 1756 na všechny pátky k tomu objednané osoby, které s uzavřenou krabicí chodí od čísla k číslu, pro kolegy od občanů sbírají almužnu a v sobotu pak městští chudí na které nezbylo.

Všichni kdo hrají hazard a jmenovitě zkažené osoby hazardních hráčů, mají zákaz, zde je to přísné.

Podle historických materiálů ze staré němčiny přeložil a sestavil Frank Nykl.