Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Vážení přátelé. Kdo mě zná ví, že jsem přes polovičku svého života prožil v Karl. Varech, celé své dětství a mládí. Tenkrát na začátku 50 let se pojednou mezi obyvateli města začala šířit fáma, že jakýsi "Rusák" zabíjí lidi, co chtějí uprchnou na Západ. Prý je to šílený vrah, který lidem naslibuje že je převede přes zadrátované hranice u Chebu a těsně před cílem je zabije. Tvrdí, že to tam dobře zná a že je bez problémů převede. Opak je pravdou! Když je před hraničním pásmem zabije, vezme jim tašky, vybere kufry a posbírá zlato stříbro i peníze tam ukryté. Proto vraždí hlavně bohaté lidi. Pak je tam zahrabe a odejde. Jmenuje se prý Skomarovský. Celé Vary si o tom šeptaly, ale nahlas o tom nikdo nemluvil. Lidé se báli! Kdo vlastně byl Skomarovský - vl. jménem Jermolenko? Byl to několikanásobný vrah, o kterém se dodnes neví jak skončil. Když už toho bylo moc a nedalo se to zaretušovat, byl prý zatčen a pak odvezen do Ruska. Tam jeho stopa končí. Snad tam byl potom zastřelen. Podařilo se mi sehnat nějaké protokoly z Karlovarského archivu o tomto hrozném Karlovarském zabijákovi, o kterém se dodnes skoro nic neví. Tak je přikládám v příloze.
 
Frank Nykl.
K tomu Skomarovskému mi odpověděl vedoucí Taxmenů Jarda Čvančara takto - v příloze a je tam i jedna ze starých hornických šachet z okolí Karl. Varů kam házeli Skomarovský s  Bělousovem zabité lidi. Bylo jich prý více jak 50. Takže to byli několikanásobní ruští vrahové mužů, žen a dětí z Varů.
Frank.
 
dopis Franty televize z 2-4-1968 ohledně Belousova wsachta
 
 

 

 

                                                                                                                
Pakliže byl Skomarovský v Karlových Varech velice známá osoba, navíc prý osoba vyznamenaná osobně Klementem Gottwaldem, dovede si každý představit co se odehrávalo když se mezi obyvatele dostala zpráva že byl zatčen, jaká jsou podezření a že bylo také zjištěno skutečné jméno jiné než celou dobu uváděl. Na základě těchto a dalších uniklých informací pak mezi obyvateli vznikla fáma o tom že Skomarovský v bojích o Dukelský průsmyk zabil důstojníka Rudé armády vzal mu jeho doklady, jeho vyznamenání a celou dobu po válce až dodnes se za něj vydával.

Kdo to byl Skomarovský opravdu.
Vypráví  Hrihorij Pavlovič J. alias Skomarovský.

Jako vojín Rudé armády jsem sloužil u námořnictva na parníku
Železňakov v Sevastopolu a po zničení flotily jsem odešel na úsek fronty pod Starou Rus. Tam jsem také získal první vyznamenání za hrdinství a odvahu, sestřelil jsem německého Junkerse 88. V r.1943 jsem byl poslán do Buzuluku, nastoupil jsem tam v rotě kde byli – podkarpatští Rusíni a Slováci. Zde jsem prodělal výcvik partyzánského charakteru, po absolvování výcviku jsem byl vybaven výstrojí a výzbrojí, zároveň mě byly vystaveny nové průkazy v němčině „Ausweiss“ s německými razítky a znaky z důvodu oklamání nepřítele - já dostal průkaz totožnosti vystavený na jméno Jurij Skomarovský s udanou adresou v Magdeburku v pracovním táboře že jsem slovenské národnosti a že můj otec je Polák, vystupovat jsem měl jako utečenec z výše uvedeného pracovního tábora. Z Buzuluku jsme byli dopraveni do města Jefremovo a s 15ti členy skupiny jsme prodělali parašutistický výcvik, pak byla naše skupina dvěma letadly zn.Dagles dopravena a vysazena na Slovensku v okolí Banské Bystrice, měli jsme provádět diversní činnost na Slovensku a dále jsme se měli spojit z druhou partyzánskou brigádou která tam operovala. Při výsadku jsem se zranil, naštípnul jsem si kost a 14 dní jsem nebyl schopen chůze navíc celé území bylo obsazeno němci a z toho důvodu nešlo splnit úkol a spojit se s dalšími partyzány. Už po výsadku se naše skupina zúžila na 7 osob a nevím kam se poděli ostatní, pak od listopadu až do ledna 1944 jsme téměř neměli co jíst tak jsme v počtu 5 lidí přepadli německý konvoj několika povozů ale střelba která nastala přilákala další německou posilu a nás 5 padlo do zajetí. Já zůstal sám, byl jsem mučen a kde jsou ostatní jsem se nedozvěděl. Odtud jsem byl poslán do českého tábora kde jako tlumočník působil jakýsi Růžička a tam bylo výslechem zjištěno že jsem polského původu načež jsem byl převezen do koncentračního tábora Ransdorf u Berlína. Dál se mnou byly vedeny výslechy polským němcem Josefem Klapštrekem a ten zjistil že nejsem Polák ale že jsem Rus tak jsem byl převezen do ruského koncentračního tábora ve Stuttgartu kde jsem pracoval v cementárně. V druhé polovině ledna 1945 jsem byl zařazen do Národní divize gen.Budiščenka – /zřejmě gen.Bunjačenko-Vlasovci/ kde jsme se připravovali na boj s Rudou armádou, já byl staršina a měl na starosti 30 koní s povozy a 30 osob. Velitelem byl němec Braun. V únoru 1945 ale byla značná část lidí z Vlasovovy armády vyslána k osvobozování koncentračních táborů a ke sblížení s Rudou armádou. 20.února 1945 jsme vyšli z Mündstetenu směrem na východ směr Drážďany, přešli jsme do Sudet a na Teplice směr Šanov a Louny, do Loun jsme dorazili v dubnu 1945. Již v táboře v Mündstetenu jsem se poznal s mojí manželkou Marií, byla tam v civilním táboře jako Ruska. Do Karlových Varů jsem přišel počátkem roku 1946 a uváděl jsem že jsem Slovák který bojoval na Slovensku v partyzánské skupině „Smrt fašizmu“.
 
 
 
 


Eskorta skupiny Skomarovského z K.Varů do Prahy ve středu 22.2.1950:1/. Jiří SKOMAROVSKÝ, pravým jménem Hrihorij Pavlovič Jermolen., nar.
     bydliště Masarykovo nábř. 23, v Karlových Varech byl se zatčeným sepsán první protokol,
     po transportu do Prahy byl se Skomarovským sepsán druhý protokol v Praze pak odvolává
     výpověď kterou provedl v Karlových Varech a přiznává že tam při výslechu zapřel že je ruským
     příslušníkem a uváděl že je Slovenské národnosti dále pak přiznává jen to co se mu dosud
     prokázalo. V druhé výpovědi v Praze pak uvádí že se chce co nejdříve vrátit vrátit do SSSR.
2/. Karel A. B ě l o u s e k, pravým jménem  Belousov, nar. - zatčen 22.ledna 1950.
3/. Petr Tatjanin, pseudo Lihovský , nar.
4/. Vasil Masjakov, pseudo Masjak, Ukr.nár., bytem K.Vary Drahovice.
5/. Vasil Černicho, pseudo Kolbasník , nar., čsl.st.př.,bytem Rybáře.
6/. Jan K., nar.,Slovenské nár., bytem Drahovice.
7/. Boris Stibůrek, správně Boris V, věk 37 let, nar., / získaný spolupracovník StB/
     při repatriačním řízení kdy byl zatčen a vyslýchán uvedl orgánům:
     "Byl jsem vychován v komsomole. Odešel jsem z Rusi bez povolení. Žádám aby bylo
     přihlédnuto na mé zásluhy při budování ČSR /spolupráce s StB/."

8/. Nina Z. - družka Borise V., nar. , pravoslavného vyznání, bytem
     Mezirolí, zatčena z důvodu nepovoleného opuštění SSSR, současně s eskortovanou se
     eskortuje její dcera, věk 7let, nar.
9/. Rostislav M. – , čsl.st.přísl.,ukrajinské národnosti, bytem Mezirolí.Současně se jmenovanými osobami se zaslaly i jejich vlastní věci a oděvní svršky. Většina zatčených si však vzala pouze nejnutnější věci neboť věřili a chtěli se navrátit zpět do svých bydlišť.
Současně byly zaslány i vlastní věci Jiřího SKOMAROVSKÉHO i jeho protokolární výpověď kterou učinil v Karlových Varech. Co se týkalo osobních svršků BĚLOUSKA nemohly tyto být se jmenovaným zaslány neboť dle sdělení jeho manželky tento žádných neměl.

Seznam věcí J.Skomarovského:
3 housle, 5 smyčců, 1 hodinky, 5 prstenů, 1 kousek zubního zlata, 5 párů dětských bačkorek
1 lovecký dalekohled, 1 fotoaparát Agfa, 1 fotoaparátBox Tengor, 1 fotoaparát ZeissIkon, 3 stativy na fotoaparát , 1 radiosluchátka.
Seznam věcí A.Bělouskova:
1 legitimace KSČ na jméno Karel Bělousek č.1535992, 1 reemigrační průkaz, 1 pracovní průkaz na jm.Karel Bělousek, 2 spisy Min.nár.obrany, 1 žádost o vydání osvědčení o Čs st. občanství pro Karla Bělouska.                                                                                                                     
                                                                                 
 

 
   


Pátek 24.2.1950
Vnitřní hlášení o splnění úkolu veliteli l.sektoru a uzavření případu.

Dne 23.2.1950 o 10.30 hod. byli sovětským bezpečnostním orgánům předáni příslušníci sovětské státní příslušnosti kteří přímo nebo úzce souviseli s tímto případem. Současně s těmito osobami byla předána zpráva o činnosti SKOMAROVSKÉHO na našem území, protokolární výpovědi všech zúčastněných jejich osobní doklady, doličné věci apod.. Tentýž den byly předány těmto orgánům i manželky a děti Skomarovského a Bělouska které jely zvláštním transportem, se skupinou Skomarovského bylo ještě předáno dalších 12 osob které byly jednak odhaleny na základě prováděných šetření v jiných případech a další osoby které byly zatčeny na dožádání sovětských bezpečnostních úřadů. Uvedená eskorta odjela dne 24.2.1950 o 6 hod. ranní v doprovodu sovětských bezpeč. orgánů směrem na Vídeň kde bylo v té době hlavní sídlo Ruské armády.                                                                              Na základě neustálé „šeptandy“ mezi lidmi která byla aktuální ještě rok po zatčení celé skupiny podalo Velitelství SNB K.Vary v červnu 1952 dotaz na Hlavní správu do Prahy:
" Mluví se o tom, že Jurij Skomarovský pracuje v Praze jako šofér".
   Sděleno zpět bylo:
"... že se to nezakládá na pravdě a že Skomarovský, který bydlel v
  K.Varech – Zahradní 21, byl předán již dříve do SSSR."

Zvláštní zjištění se objevilo před několika lety v roce 2003 v souvislosti s odškodňováním politických vězňů z té doby a hledáním jiného politického vězně který si kdysi odpykával trest v Jičínské věznici. Tento bývalý politický vězeň sdělil že seděl v cele s jakýmsi vězněm Bělouskem, který si tam odpykával 2 roky vězení. Tohoto prý převzala Čsl.eskorta v Čierné n/Tisou od Sovětských orgánů, byl souzen zde a umístěn v tamní věznici. Spoluvězeň Bělouska sdělil ještě že tento někdy v noci ze spaní vykřikoval: „…víc mi nedokážete, jen ty dva… „
                
                                                                                             


 

 
    

Závěr.

Protokoly sepsané StB se Skomarovským byly výstižně označeny v předávacím spisu Sovětským orgánům: "Zpráva o činnosti Skomarovského na našem území", žádné další šetření. Při vyšetřování Skomarovského a při křížových výsleších jeho společníků se nikdo nepřiznal k převodům přes hranice a ani se jim nepodařilo prokázat další vraždy, vyšetřovatelé se dozvídali jen o šmelinách a kšeftech. Není ani vyloučeno že vyšetřovatelé se tehdy velice rádi celého případu zbavili a předali jej Pražským kolegům. Podle slov tehdejších novinářů byli vražděni nepřátelé národa a zřízení nastoleného dělnickou třídou v roce 1948 což nakonec ani nebylo považováno za tak velký zločin
vždyť v té době panovalo heslo uveřejněné v tisku:

          
„Lid čistí republiku od sabotérů, zrádců a nespolehlivých živlů.“
 

Kde byli souzeni a jaké tresty padly v rozsudcích nad obviněnými J. Skomarovskym a Belouskem nebylo nikdy publikováno a v ruských kruzích na Karlovarsku se potom dlouho vzpomínalo na to co se asi s nimi stalo. Podle zasvěcených lidí byla pravda o Skomarovském jak tehdy vyšetřující orgány zaznamenaly pokud se týká jeho aktivity v Rusku pravdivá ale jeho činnost v koncentračním táboře v Německu byla poněkud jiná jelikož Němci měli zvyk najímat jako kápa občany dotyčných národností a proto byl jejich zájem o Skomarovského přirozeně velký, citově tupý, bezohledný, bezcitný kariérista a profesionální voják, v koncentračním táboře byl prý jako kápo zodpovědný za zahubení mnoha ruských občanů a KGB ho měla údajně na listě hledaných lidí „živý nebo mrtvý“ ale pod jeho původním jménem a po válce ho všude hledala. Nežli KGB došla až do Karlových Varů Skomarovský už si udělal mnoho přátel mezi vojskem a důstojníci ho bez vědomí jeho minulosti chránili až nakonec když Čs.bezpečnost Skomarovského zajistila a zjistilo se jeho pravé jméno byl převezen do SSSR kde byl odsouzen a zastřelen. Kde – to nikomu nebylo známo ale co bylo známo že ho spravedlnost dostihla zrovna tak jak jeho ženu a všechny ty s ním zainteresované.
                                             

 V roce 2007 vydalo knižní vydavatelství Mladá fronta román
  
SIROMACHA  
od autora Alexe Koenigsmarka který k tomuto dílu uvádí:

"Román je založen na skutečných událostech o nichž mi vyprávěl otec,
který léta 1945-49 prožil v Karlových Varech."

Ve zde popisovaném "Případu Skomarovský a spol." je použita krátká stať z románu.
Román nastiňuje události v té době - před a po osvobození v Karlových Varech,
okolo Skomarovského i jeho přátel.
Pro čitatele znalého Karlových Varů té doby je toto vyprávění vcelku poutavým zážitkem.Podobné a jiné kriminální případy z nedávné minulosti.