Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Yes and No – Man.

(Muž který říká jen Ano, nebo Ne.).

V těžkých dobách prvního Temna – po Bílé hoře, muselo mnoho čestných lidí opustit své domovy pro svoji víru a odešli do celého světa. Hodně se jich usadilo v Severní Americe, kde zakládali misijní stanice. Moravští Bratři (Moravians Brothers (stavěli svoje Moravian Tract po celém území dnešních Spojených Států.

Hlavně na území kam se obyčejní běloši nedostali – mezi indiány kmene Irokézů, Delawarů, Huronů a dalšími. Přinášeli jim svoji víru a učili je hledat smysl v pravdě i práci. Učili je také obdělávat půdu a obchodovat. Bílým osadníkům se to moc nelíbilo, měli indiány za barbary a vidět je pracovat a modlit se, jim stěžovalo podvodné zabírání jejich území. Misionářům ze země Moravians se začalo říkat „Yes and No – Man“.To bylo podle toho, že stáli za tím, co řekli. Když řekli ano, tak to bylo Ano a když ne, tak to bylo Ne! Jednou v Coloradu přijel na Moravian Tract farmář, požádat o pokřtění svého právě narozeného syna. Seskočil s koně a zeptal se Padreho jestli přijede na křtiny. Ten řekl jen Ano. Farmář na to, že to musí vědět určitě, jestli mu na to může přísahat. Chtěl by totiž svolat sousedy a udělat hostinu. Padre pomalu zvedl hlavu od bible a pravil: „Nikdy nepřísahám. Říkám Ano a říkám Ne, neboť co nad to je, od zlého jest.“

V tom je celá podstata . Nazývat věci pravými jmény a dávat smysl tak obyčejným slovům jako jsou Ano, nebo Ne. Prostě stát za tím co řeknu. Škoda, že už to dneska dávno neplatí. Pro většinu lidí jsou tato slova jen prázdným pojmem. Ale ještě dnes existují potomci indiánů, kteří nosí na krku medailónek s Pannou Marií a českým nápisem. I když už nic nevědí o Moravské zemi nezapomínají na slova Bratrů misionářů, která jim řekli jejich dědové. Třeba jen to obyčejné Ano – Ne!

Naši předkové byli uznáváni a ctěni pro svou moudrost ve všech koutech světa. Nejvíce mezi Americkými indiány, jen u nás se o tom skoro vůbec neví. Je to škoda, usnadnilo by nám to přemýšlení o tom, kde vzít vzory, podle kterých by se nám žilo snadněji. Proč se nechovat jako Moravians a říkat jen slova která dávají smysl? Tím by jsme ale asi zlikvidovali celou naší dnešní politickou scénu!

Frank Nykl.