Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 
 

Akce Norbert.

(Převzato z knihy Encyklopedie špionáže - nakladatelství LIBRI, 1993.)

„Při vyhlášení „Akce Norbert" bylo jejím smyslem vést a upřesňovat evidenci kriminálně, především však politicky nebezpečných občanů, kteří by byli na základě mimořádných opatření internováni nebo jinak izolováni. Podle mnoha náznaků se mlčky předpokládalo, že některé z osob, určených k internaci, mělo být fyzicky likvidováno.

V listopadu 1989 se zvažovala možnost vyhlášení akce „Norbert" alespoň v redukované podobě a to v souvislosti s armádní akcí „Zásah". Příslušná opatření k akci „Norbert" měla být dokončena 24. listopadu do 18.00 hod. Akce „Zásah" měla být vyhlášena téhož dne, kdy měly být prověřovány a vyčleněny vojenské jednotky, výstroj a výzbroj, zajištěno spojení a velení, aby akce začala přesně v 18.00 hod. K akci však v důsledku rychlého politického vývoje nedošlo a většina dokumentace byla za pár dní na to zničena.

Na to byla napojena i „Akce Vlna", která spočívala v obsazení TV a rozhlasových vysílačů i redakcí. Ty měly být obsazeny náhradními redakcemi, sestavenými z příslušníků a spolupracovníků STB. Celá akce „Vlna" měla být realizována spolu s akcí „Norbert" a „Zásah" koncem listopadu 1989."

 

Moje jméno figurovalo na tomto seznamu politicky nebezpečných jako NO - Nepřátelská Osoba, pod reg. č.  23045 kategorie „C" a svazek byl zničen 1.12. 1989 v Sokolově.

Kat. „C" byl přívlastek „protisocialisticky zaměřené osoby, která se v případě mimořádných událostí, může zapojit do protistátní činnosti". Osoby v této kategorii, už nesledovali agenti STB, ale neustále sledovaly a kontrolovaly místní orgány VB. Ke konci roku 1989 bylo do kat. „C" zařazeno 5.732 osob.

Už od roku 1990 (t.j. 22 let) píšu na všechny strany o mé uznání za politické pronásledování kvůli rozšiřování provolání Charty 77 a vyhazovy z práce. Po vyhození ze zaměstnání v nemocnici v Ostrově jsem nikde nedostal práci a odmítl jsem se vystěhovat do Rakouska, takže jsem musel odejít z Karl. Varů do jiného - Sokolovského okresu. Dnes zde živořím na pokraji bídy s důchodem 6.700 Kč.  Tímto žádám o zařazení do 3. odboje - psal jsem už prezidentu V. Havlovi, Min. Vnitra, na adresu archivů STB a nakonec na Min. Obrany a ještě jsem od nikoho nedostal rozumnou odpověď. Všichni mají času dost, já však už ne. Jsem těžce nemocen se srdcem a nevím kolik let (nebo měsíců) tu ještě budu. Nebo se čeká, až všichni vymřeme, aby nám pomalí úředníci nemuseli podat ruku?

Ladislav Nykl