Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
 

Jméno

Příjmení

Pohlaví

Datum narození

Místo narození

Státní příslušnost

Datum zavedení

LADISLAV

NYKL

M

03.07.1944

PRAHA

CESKOSLOVENSKO

 

07.09.1977

 Archivy

Archivní číslo

Archivující útvar

Problematika

5548

S STB PLZEN

 

Svazky

Registrační číslo

Útvar

Důvod evidence

23045

S STB PLZEN

BLOKOVANA OSOBA NO III. KATEGORIE NEBEZPECNOSTI

1

Kategorie nebezpečnosti evidovaných osob

Čl. 7

(1) Příslušný útvar při evidenci osob důkladně vyhodnotí poznatky ke každé osobě podle stanovených hledisek a rozhodne o zařazení do odpovídající kategorie nebezpečnosti.  

 

(2) Do I. kategorie nebezpečnosti se zařazují zvlášť nebezpeční aktivní organizátoři a pachatelé nepřátelské činnosti proti státu z řad hlavních činitelů a představitelů pravice a antisocialistických sil a odhalených agentů cizích zpravodajských služeb.  

 

(3) Do II. kategorie nebezpečnosti se zařazují nebezpečné protisocialisticky zaměřené osoby, které udržují styky s dalšími reakčními silami doma i v zahraničí, působí nepřátelsky ve svém okolí a při mimořádných událostech se zapojují do aktivní činnosti proti státu.  

 

(4) Do III. kategorie nebezpečnosti se zařazují protisocialisticky zaměřené osoby, které zaujímají vyčkávací stanovisko a v době mimořádných událostí se mohou zapojit do aktivní činnosti proti státu.  

 

(5) Do IV. kategorie nebezpečnosti se zařazují ostatní protisocialisticky zaměřené osoby, které svým charakterem nesplňují podmínky pro zařazení do některé z předchozích kategorií.  

 

Tato směrnice se poprvé zmiňuje o takzvané blokaci zájmových osob, což bylo administrativním opatřením koordinační povahy, které mělo zabezpečit, aby nedocházelo ke střetu kontrarozvědných zájmů jednotlivých pracovníků. Tak byly blokovány všechny osoby, na které byl veden svazek nebo spis.

 

Systém blokace se projevil při lustracích, respektive při sdělení jejich výsledků. Pracovník lustrující blokovanou osobu obdržel jako výsledek lustrace "Příkaz k předání poznatků". Lustrační list obdržel pracovník, jenž lustrovanou osobu blokoval.  

Směrnice zaváděla tzv. zvláštní blokaci.Při této blokaci se v rozsahu stanoveném příslušným pracovníkem po schválení jeho nadřízeným náčelníkem omezovalo nebo vylučovalo sdělování výsledků lustrace.

(Je jasné, že tato blokace mé osoby ústila až v chorobné pronásledování jen proto, že jsem odmítl vystěhování z republiky a tak jsem byl v očích Pražského, Karlovarského a Sokolovského STB velkým soustem. Stal jsem se NO - Nepřátelskou Osobou. Aby se mezi sebou nehádali, pod koho vlastně spadám a kdo má větší zásluhu na mém pronásledování, vytvořili na mě již zmíněnou „blokaci".) Odmítl jsem se vystěhovat a odejít z republiky kde jsem se narodil a tak mě to podle jejich slov museli „znechutit". Musel jsem odejít z Karlových Varů a skončil jsem v Chodově, kde mne na příkaz Státní Bezpečnosti pečlivě sledovaly místní orgány SNB.  

 

Kamarádi trampové, mě když jsem přijel na svůj rodný camp Arizona uvítali tím, že mi řekli, že prý bude lepší, když tam nebudu dál jezdit, protože tam oni jezdí s rodinami. Oni prý nestojí o to, aby se tam neustále jezdili na mě před dětmi vyptávat příslušníci SNB, co dělám a s kým se stýkám, po případě jestli pomlouvám naše zřízení. Tak jsem tam musel přestat jezdit. To byli taky kamarádi.

Tak jsem z Arizony odešel a začal jezdit s několika kamarády co se nebáli na camp v Libavském údolí a potom na Bílou skálu nad Vřesovou. Nakonec jsem založil novou osadu Old Scout a začali jsme jezdit na Paseku Snů pod Bílou skálou u potoka, kde jsme dál dělali své potlachy a sleziny. Na Arizonu mě pak v r. 2.000  slavnostně pozvali kamarádi se kterými jsem Arizonu před 30 lety zakládal a předali mi tam Čestnou hvězdu Marshala Západočeského Kraje.   

V listopadu 1989 jsem pak pomáhal zakládat v Chodově u Karl. Varů Občanské Fórum a Skauting, ale to už je jiná kapitola.

 

Frank Nykl.