Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
 

Protože časopis Instinkt, který vytiskl mé vyprávění o trampingu, mnohé a podstatné vynechal a jen ponechal některé odstavce, které stěží vysvětlují celou podstatu trampského života a jeho smyslu, musel jsem vám zde předeslat ono celé vyprávění bez jeho krácení Frank..

Co je Tramping  a  jak vzniklo jeho jméno?

„Tramp (tremp) anglicky tulák, bezcílný cestovatel pěšky. V nejnovější době název pro výletníky, pěstující pravidelný veekend a táboření v přírodě, na rozdíl od skautů (sr. skauting) velmi volného rázu. Podle vzoru amerických. si evropští trampové osvojili různé zvyky a způsoby: zpěv kolem táborového ohně, chaty k občasnému pobytu, někde i organizaci tábora v osadu s šerifem (v. sheriff) v čele atd. Výstřelky trempského hnutí se potírají dohledem v lesích a na březích řek, prováděným zemským četnictvem nebo soukromým lesním zřízenectvem. České trampské hnutí vytvořilo i zvláštní argot, často groteskní (paďouři, fešule, potlach, táborák atd.) a vydává i vlastní časopisy". Masarykův slovník naučný. Díl 7. Praha 1933

Tramping - vznikl podle woodcraftu kolem roku 1918. První místo kam se chodilo-Prokopské údolí. Tramping byl 3× zakázán 1931(!), 1948, 1969. Pozdrav - Ahoj, zalomení palce, tykání. Camp-tábořiště v lese. Většinou u potoka nebo v jeho blízkosti. Udržuje se zásoba dřeva, čistota a při odchodu se (nejen) na Brdech dává do ulitého ohniště smrková větvička.

   

Máte pravdu, tramping, je ryze český a po čase i slovenský „vynález". Vznikl mezi mladými lidmi na konci I. Světové války a má velice blízko k romantickým snům a dálavám. Oblékání z armádních zbytků a později podle hrdinů Divokého západu - (knížky Karla Maye a putovní westernový cirkus Bufalo Billa) přetrvává s obměnami dodnes. Nepříliš vzdálená příbuznost trampingu je v tuláckém chápání života Amerických Hobo, jak to popisuje jeden z nich Jack London. V okolních zemích nic podobného neexistuje, protože svou myšlenkou navazuje hlavně na Americký folklor kovboje a třeba v Německu je hlavně uctíván Indián, jako symbol cti. V zemích okolo nás i u nás, se napřed zrodil skauting a první trampové byli ti, co z něho kvůli vojenské disciplině jeho zakladatele Baden Powella odešli. Začali si říkat „Divocí skauti" a chtěli žít a samostatně i rozhodovat o svém osudu bez příkazů, prostě chtěli svobodu! Svoboda lidí v trampském hnutí byla a je dodnes trnem v oku skoro každé naší vládě! Proto se o trampském potlachu, kde sejde na 500 lidí a na Československém potlachu i 1 700 lidí a kde se hraje  zpívá a vypráví, vůbec nemluví a raději se v TV ukazují vrávorající nahluchlí tanečníci u Techna dupajících ne špinavé louce plné odpadků. Kdybych těmto redaktorům řekl, že slušný člověk nikdy neříká Čau, které je pro mne a mé kamarády urážkou a jako trampové se zdravíme Ahoj, asi by nechápali.

Nejvýznamnějších osobností v trampingu je a stále bude Bob Hurikán, který napsal své „ Dějiny Trampingu" už v r. 1940. Jeho přáteli byli -  herec Jarda Štercl a spisovatel Z.M. Kuděj.  V muzice je to mimo jiné Honza Vyčítal, Michal Tučný, Wabi Ryvola atd. Úbytek trampů je vidět, ale to přináší dnešní uspěchaná doba. Na potlachy se jezdí auty (kde jsou ty naše vlaky plné kytar a zpěvu), prodává se tam pivo a mnohdy jsem viděl, že ještě než něco začalo, už byla pořádající osada opilá. Ono vše záleží na tom, jak si to kdo udělá. Pro tohle nejsou žádné zákony a my když jsme zakázali u posvátného ohně alkohol a napít se mohli kamarádi až po vyhlášení Volné zábavy, šlo to také. Jak říkám, záleží na osadě která onen potlach nebo slezinu pořádá a zde je nutné klást důraz na férovost a slušné jednání. Když se nejde příkladem a mladí vidí jen opilecké show tak se nedivím, že nikam nejedou. To mají mezi paneláky taky. Jak už kdysi řekl Bob Peterka, zvaný  Hurikán: „"Tramping klade hlavní důraz ... na znalosti přírody a všech věcí s ní souvisejících, jako je táboření, samostatnost, družnost, sebekázeň a opravdové kamarádství, neboť tyto napohled prosté věci dávají základy povahy jednotlivce v dalším jeho konání."

Takto a podobnými slovy i činy, může tramping oslovovat i současnou mladou generaci. Nechci tady pronášet vzletná slova a dirigovat mladé lidi z nějakého obláčku. Mládež by si měla osvojit samostatnost, to je - samostatně se rozhodovat o svém životě i o svých cílech. To však může jen, když uvidí celou paletu životních moudrostí a naopak i tupého primitivismu. Pak bude mít možnost vybrat si životní cestu buď podle módy a nebo tvrdé pravdy. Běžný občan se dívá na tramping podle toho, jak se ho to dotýká. Podle toho si dokáže bleskurychle vytvořit názor. Zde je příklad: Už mnoho let jsme s osadou jezdili do Tatrovic nad Chodovem na jezírko, kde jsme měli camp a pořádali tam také potlachy. Když jsme v pátek k večeru vystoupili z autobusu, už na nás čekala místní hospůdka se zdejšími milými lidmi. Skoro s každým jsme si tykali a vždy nás halasně vítali. Protože jsme byli jednoho roku 14 dní před tím na velkém vandru po Čechách, očekávali jsme radostné přivítání. Jen jsme vešli do dveří hospůdky nastalo ticho. Pivo nám sice dali, ale to bylo vše. Nakonec to místní nevydrželi a hned na nás slovně zaútočili. Prý jim tam trampové, oblečení ve vojenských mundúrech jako my, vykradli pár sklepů a nějaké slepice. Snažili jsme se jim vysvětlit, že nás přece znají, my nekrademe, ale bylo to marné. „Byli to trampové jako vy a kradli!" Skoro do Vánoc nám trvalo, než jsme jim to rozmluvili a byli jsme zase přáteli. Lidský názor, je velice citlivý a může se rychle změnit!

Moderní technologie jsou příznačné době. Indiáni se dorozumívali kouřovými signály, 7. kavalérie trubkami a bubny, naši předchůdci v trampingu si do svých zálesáckých srubů už brali  gramofony na kliku a zaváděli telefony a nová generace se domlouvá přes internet. Je mnoho kamarádů, kteří vyrazí na cestu a neberou si sebou ani mobil. Mobil však už začíná být nutností, protože může dojít k úrazu a jak přivoláte sanitku? Jinak je to s notebookem, ten si každý prohlédne až když se vrátí domů.

Časopis Stopař byl nucen se také přeorientovat do internetové podoby, hlavně kvůli finanční náročnosti a přiblížení se k mladým lidem. http://www.stopar.cs-info.cz/  

 

Trampské časopisy ve světě - tam všude posílám  příspěvky, jinak píšu své články do mnoha novin a časopisů i u nás.

Severka - Bratislava

Trampský zpravodaj - Bratislava

Ahojahoj - Bratislava

Stopa - Vancouver Canada

Domov Trampů - Denver Colorado

Kamarád - Sydney Austrálie

Čechoaustralan - krajanský list, Sydney, Austrálie

 

Internetové stránky a blogy:

George Vanek -  dříve K.Vary, nyní Austrálie

Tuláci Severu - Kennedy a Mývala dříve Brno nyní, Dawson City

Praskot -  Tulačka, dříve Brno, nyní  Canada

Cwakova stránka - dříve Brno, nyní Vencouver Island, Canada

 Přehled nejznámějších trampských osad ve světě.

S.T.O.O.  Spojené trampské osady Ontário - Canada - zal. 1970?

T.O.  Kamarádi z ostrova - Victoria BC - Canada - zal. 1979

T.P.H.B.  Trampská podzimní brigáda - Calgary, Canada - zal. 1976

S.T. O.  Spojené trampské osady -Vancouver - B.C. - Canada

S.T.O.  Spojené trampské osady - Denver, Colorado - USA  - zal. 1972

T.O.  Dálava - Chicago, USA - zal. 1972

T.O.  Melbourne - Sydney, Austrálie - zal. 1970

T.O. Cooper - Sydney, Austrálie

S.T.O.B.  Spojené trampské osady Bern - Švýcarsko - zal. 1982

T.O.  Mawiss - Wiesbaden, NSR

T.O. Trapper - Ihausen, NSR - zal. 1984

T.O. Modrý orel - NSR - zal. 1962

T.O. Modrá kotva - Colorado a Sokolov - zal.  1966

T.O. Fort Adamson - Dallas Texas a Praha - zal.  1960

 

Kamarádi hlavně v USA, sledují naše počínání ve hře na demokracii a kolikrát mě překvapí takovými znalostmi, že je to až s podivem. I když jejich děti mají anglický jazyk jako svou novou mateřštinu, česky umí a jsou na svou zem stále hrdi. Dědové jim vysvětlují o co tady vlastně jde (o moc a o peníze) a oni to berou s humorem. Jsou to stále jejich kořeny i když daleko a za „Velkou louží". Občas sem přijedou a zavzpomínají si na mládí,  - jak se zpívá v jedné trampské písničce - „Mládí, to naše zlaté mládí, zůstaň, škoda tě nastokrát."

Trampové nebyli nikdy počítáni a ani by s tím nesouhlasili. Je jich podle různých zdrojů stále několik tisíc a i když se zdá, že je všem dnům konec, není tomu tak. Tramping nikdy nezanikne (je tady už 90 let), stejně tak jako nezmizí opravdové kamarádství a přátelství mezi lidmi. To je, jako kdyby jste tvrdili, že budou stále jen války a nikdy nebude mír. Bude nás sice míň, ale jsme vaše svědomí a vaše dobré já. Zatím co vy se budete hnát za penězi, (kterých stejně neužijete ve zdraví, to si na té cestě zničíte), my budeme stát před svou vlajkou se vztyčenou hlavou sice bez peněz, ale bohatí čistým svědomím.

Opravdoví trampové nikdy neberou drogy, to jsou jen berle pro rozmazlené slabochy, kteří se nedokáží postavit na vlastní nohy. Jen jednou se k nám před potlachem nějakým nedopatřením dostali tři mladí lidé (z toho jedna dívka) a začali si u kuchyňského ohně balit Marihuanu. Okamžitě letěla jejich radost do kuchyňského ohně a oni byli vyhnáni mimo camp. Málem se rozbrečeli, že prý to stálo moc peněz a my to klidně hodili do ohně. Sebe a své zničené inteligence nelitovali, jen „trávy."

Závěrem -  Když kolikrát stojím sám s usárnou na prázdném nádraží, kdy byl vždy rykot díky davu Trampů, jímá mě nostalgie a ptám se sám sebe. Kde jsou všichni ti co tu se mnou postávali a nedočkavě vyhlíželi vlak, který by je zavezl do lesů a k ohni? Už bohužel odešli a nová generace má jiné problémy a starosti. Přesto podle mne, Tramping nezahyne, jenom kamarádi odcházejí! Tramping není móda, je to jen  určitý způsob života! Ale i přesto, nebo proto, že už nás není tolik, (věřím, že se slušní lidé po čase znovu mezi nás vrátí), musím říci -  „Byl to krásný život!"

Frank. (66 let.)

 

Ladislav Frank Nykl - dříve Karlovy Vary, nyní Chodov u K.Varů :   Sheriff T.O.Z. Fort Hills 1971, spoluzakladatel campu Arizona, sheriff SKO, vedoucí kapely Pekelníci, textař, bývalý sheriff T.O.Z. Old Scout a od roku 2.000 Čestný Marshal Západočeského kraje. Zároveň redaktor časopisu Stopař, skladatel, spisovatel Westernové literatury faktu, historik, dopisovatel různých, hlavně trampských a westernových tiskovin a zakladatel Muzea Bufalo Billa na ranči Rolftown pod Brnem. Spolupracovník zakládajícího Muzea Trampingu a archivu  trampské písně a tiskovin v Horním Jelení.